Strona Główna Serwis laptopów Skup laptopów Oferta Cennik Kontakt

serwis laptopów warszawa

 

Utrata danych lub uszkodzenie sprzętu komputerowego związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów, nie wykluczając bankructwa, dlatego polecamy podpisanie z nami umowy serwisowej która gwarantuje sprawne działanie komputerów w Państwa firmie a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie poprzez szybką interwencję naszych fachowców.

Umowa stałego serwisowania sprzętu obejmuje:

 • bezpłatną robociznę przy naprawie sprzętu w okresie obowiązywania umowy (użytkownik ponosi jedynie koszty części i materiałów zużytych podczas naprawy oraz koszty dojazdu)
 • konserwację i przegląd sprzętu - raz na kwartał (konserwacja obejmuje: czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne, sprawdzenie podłączeń, kontrolę ustawień BIOS'u i systemu operacyjnego, kontrolę antywirusową, archiwizację i porządkowanie danych na dysku twardym)
 • prowadzenie książki serwisowej z adnotacjami o wszystkich modernizacjach i naprawach
 • ew. możliwość wypożyczenia sprzętu zastępczego w celu zapewnienia ciągłości pracy na okres naprawy

Umowę można rozszerzyć o dodatkowe czynności związane z obsługą sieci komputerowych. Umowę zawiera się na okres jednego roku, z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem.

KONKRETNE KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

Wybór jednego z proponowanych przez nas pakietów opieki serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego, co pozwala na skoncentrowaniu się na właściwej działalności Państwa firmy. Takie podejście do problemu informatyzacji zwane outsource'ingiem informatycznym radykalnie obniża bezpośrednie i pośrednie koszty utrzymania systemu! Zatrudnianie na stałe pracowników nadzorujących komputery w firmie staje się zbyteczne. Zamiast tego do Państwa dyspozycji będzie wyspecjalizowany zespół doświadczonych informatyków, mających dostęp do najnowszego wsparcia technicznego, dysponujących zapleczem technicznym, konsultujących swoje poczynania bezpośrednio z dostawcami i producentami sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

Nasz zespół interwencyjny czuwa, gotowy na każde Państwa wezwanie.

CO GWARANTUJEMY?

Zapewniamy szybkość działania - po zgłoszeniu usterki nasz pracownik może przyjechać do Państwa w krótkim czasie określonym umową.

Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów (dbanie o zawartość dysków twardych, strzeżenie haseł dostępu, itd.) W ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Państwa firmą pracownik udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznych. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych, dotyczących samego użytkowania komputerów lub ich oprogramowania.

UMOWA OPIEKI SERWISOWEJ - NASZE OBOWIAZKI:

Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

 • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
 • okresowy przegląd, kontrolę i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie
 • bezpłatną wymianę uszkodzonych części
 • aktualizację oprogramowania wg zaleceń producenta
 • stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych
 • okresową archiwizację danych (backup)
 • nieprzerwaną profilaktykę antywirusową (uaktualnienia)
 • transport uszkodzonego sprzętu do serwisu
 • prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu
 • stałą pomoc przez telefon
 • bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. koniecznych modyfikacji
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy
 • bezpłatny dojazd do Klienta (ilość dojazdów uzależniona od rodzaju podpisanej umowy)
 • ew. sprzęt zastępczy na czas naprawy

KROK PO KROKU

Wkrótce po podpisaniu z nami umowy serwisowej dokonamy w Państwa firmie:

 • Inwentaryzacja istniejącego sprzętu i oprogramowania oraz wyceny podejmowanych działań. Po ustaleniu standardu panującego w firmie przedstawimy informację o zasobach sprzętowych i programowych, którymi dysponuje Klient oraz o ewentualnych brakach i propozycjach ich uzupełnienia. Staramy się dobrze poznać potrzeby naszego Klienta i dopasować do nich nasze propozycje
 • Ujednolicenie systemu działającego w firmie, standaryzacja oprogramowania. Brak nadzoru informatycznego w firmie Klienta może powodować wystąpienie pewnego nieładu w sposobie prowadzenia prac biurowych, wymianie informacji, itd. Bardzo często uporządkowanie systemu wiąże się jedynie z prostą rekonfiguracją oprogramowania systemowego i aplikacyjnego stacji roboczych oraz pouczeniem personelu co do sposobu wykonywania pewnych czynności
 • Likwidacja napotkanych w momencie przejęcia opieki nad Państwa firmą usterek i awarii.
 • Zarządzanie istniejącym systemem
 • Opracowanie planu i wykonanie po akceptacji Klienta systemu zabezpieczenia danych (przeprowadzanie okresowej archiwizacji i pomoc w odtworzeniu danych przy ich ewentualnej utracie, instalacja, ciągła aktualizacja i testowanie skuteczności działania programów antywirusowych)
 • Działania w imieniu klienta. Po podpisaniu umowy zaczynamy działać w imieniu Państwa firmy/instytucji. Doradzamy wówczas i negocjujemy dla Państwa z firmami trzecimi kwestie zakupu sprzętu, oprogramowania itd., dbając o zapewnienie Państwu korzystnej oferty i sprawdzając proponowaną Państwu jakość usług komputerowych
Strona Główna Serwis laptopów Skup laptopów Oferta Cennik Kontakt

PC-DATA, Górczewska 62/64, 01-401 Warszawa